Door je aan te melden voor een workshop bij Van Lieshout Glas in Lood, ga je akkoord met Algemene voorwaarden Workshops en met de Veiligheidsvoorschriften Workshops.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke workshopovereenkomst die je met Van Lieshout Glas in Lood, Maud van Lieshout afsluit.
Voordat je je inschrijft voor een workshop is het belangrijk deze voorwaarden goed door te lezen. Door je inschrijving en betaling geef je aan met de algemene leveringsvoorwaarden akkoord te gaan.

Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van opdrachtgevers of (potentiële) deelnemers voor wat betreft workshops.
 2. Een overeenkomst met betrekking tot het volgen van een workshop komt tot stand door inschrijving c.q. betaling door deelnemer en het verstrekken van een bevestiging door Maud van Lieshout van, Van Lieshout Glas in Lood.

Inschrijvingen

 1. De workshops worden gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen.
 2. Maud van Lieshout behoudt zich het recht voor waar nodig de locatie te veranderen.
 3. Na inschrijving en betaling ontvang je een ontvangstbevestiging via e-mail die je inschrijving definitief maakt. Inschrijving vindt plaats in volgorde van ontvangst van de aanmeldingen.
 4. Per workshop zijn er slechts een bepaald aantal plekken beschikbaar. Zodra een workshop vol zit, wordt de inschrijving automatisch gesloten en is het niet meer mogelijk via de website een plek te boeken.
 5. Als een workshop vol zit, kan er per e-mail een verzoek worden gedaan om je op te geven voor de reservelijst. Zet in het onderwerp van uw e-mail ‘reservelijst [desbetreffende workshop]’. Vermeld daarbij je volledige naam en telefoonnummer. Mocht er een plek zijn vrijgekomen, wordt er zo spoedig mogelijk contact met je opgenomen.
 6. Door de inschrijving verklaar je akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.

Afmelden door de deelnemer

 1. Afmelden dient via e-mail te gebeuren; info@maudvanlieshout.nl
 2. Bij afmelding voor een workshop wordt er € 5,- aan administratiekosten ingehouden
 3. Afmelding voor een workshop:
  – Bij afmelding tot 1 maand (30 dagen) voor aanvang krijg je het volledige bedrag terug, minus de administratiekosten.
  – Bij annulering tussen 30 tot 14 dagen voor aanvang van de startdatum wordt 50% van het deelname geld in rekening gebracht.
  – Bij annulering vanaf 14 dagen vóór aanvang van de startdatum wordt 100% van het deelname geld in rekening gebracht. Bij het niet verschijnen tijdens de workshop, wordt ook geen geld teruggeboekt.
 4. Mocht je niet kunnen komen, dan mag je ook zelf voor vervanging zorgen. Je deelnamebevestiging is overdraagbaar, maar meld het wel even.

Annulering/verplaatsing door Van Lieshout Glas in Lood

 1. Maud van Lieshout is gerechtigd bij onvoldoende deelnemers de aangeboden workshop te annuleren. Mocht een workshop geen doorgang vinden of worden uitgesteld, dan ontvang je daarvan uiterlijk 3 werkdagen voor aanvang bericht.
 2. Maud van Lieshout is gerechtigd tot uiterlijk 2 weken voor aanvang van de workshop de datum van een workshop te wijzigen. De deelnemer wordt hiervan op de hoogte gesteld via e-mail en heeft de mogelijkheid in overleg de workshop kosteloos te verplaatsen/annuleren.
 3. Maud van Lieshout is gerechtigd bij ziekte van de docent deze te vervangen door een andere docent of de aangeboden workshop te annuleren. Bij annulering wordt in overleg de inschrijving zonder kosten verplaatst naar een andere datum of geannuleerd en de eventueel betaalde kosten worden gerestitueerd.
 4. De workshop vindt alleen plaatst mits er een minimaal aantal deelnemers zijn. Zie hiervoor de informatie bij de geboekte workshop.  Bij minder dan vermelde deelnemers kan de workshop niet doorgaan.

Betaling

 1. De deelnemer dient de gehele vordering binnen 7 dagen na factuurdatum te voldoen tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk overeengekomen met Van Lieshout Glas in Lood.
 2. Bij niet stipte nakoming van de overeengekomen deeltermijnen komt deze overeenkomst tot deelbetalingen zonder enige berichtgeving te vervallen en kan deelnemer er geen aanspraak meer op maken. Als dan is de gehele vordering opeisbaar.

Klachten 

 1. Heb je een klacht over een workshop? Neem dan contact op met Maud van Lieshout van Van Lieshout Glas in Lood. Gezamenlijk zullen wij dan opzoek gaan naar een passende oplossing voor beide partijen.
 2. Het indienen van een klacht ontslaat de deelnemer niet van de betalingsverplichting.

Aansprakelijkheid

 1. Maud van Lieshout aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel en/of schade aan eigendommen van deelnemers, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de workshop.
 2. Tijdens de workshop wordt er gewerkt met materialen die kunnen afgeven op kleding of spullen en waaraan men zich kan snijden. Maud van Lieshout  is niet aansprakelijk voor verwondingen, bevuilde en/of beschadigde eigendommen en zal eventuele schade niet vergoeden.

Overig

 1. Maud van Lieshout behoudt zich altijd het recht om de workshops inhoudelijk te veranderen en/of prijzen te wijzigen.
 2. Foto’s van de workshop kunnen gebruikt worden op de website.